Una altra economia no només és necessaria, sinó sobretot possible!

23 nov.

Vídeo resum del Congrés Fundacional de RIPESS Europa, una feinada d’alta qualitat!

Anuncis

Substituir l’actual sistema patriarcal-capitalista, ja senil, per un altre de més just, democràtic i sostenible

14 set.

Durant els dies  9 i 10 de setembre s’ha celebrat a Barcelona el Congrés Fundacional de la Xarxa de Promoció de l’Economia Social i Solidària: RIPESS Europa.  El Congrés ha estat la culminació, a nivell europeu, d’un procés que va començar a Lima l’any 1997, i va continuar a Québec, el 2001, Dakar el 2005 i Luxemburg el 2009.

El Congrés,  que ha estat organitzat per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES),  ha aplegat 136 representants de l’Economia Social i Solidària, procedents d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Catalunya, Espanya, Flandes, França, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Pïsos Baixos, Portugal, Romania i Suïssa.

A la cita també han estat convidades altres xarxes d’economia social i solidària de Colòmbia, Egipte, Marroc i Tunissia.

Durant aquests dies els participants al Congrés han insistit en la necessitat de  substituir l’actual sistema patriarcal-capitalista, ja senil, per un altre de més just, democràtic i sostenible. Proposen un nou model que consisteix en una democràcia participativa.  Política, economia i cultura són els àmbits clau per a qualsevol transformació social en la mesura en que estan completament interrelacionats. “Una democràcia participativa es caracteritzà per la implicació del màxim nombre de ciutadans possible en els processos de deliberació, negociació i decisió que es registren en els principals àmbits o seus de poder: l’esfera estatal, l’economia, les associacions, la cultura i els mitjans de comunicació”, afirmen.

Per assolir el nou model caldrà caminar sobre dues cames: la cama constructiva, consistent a crear institucions alternatives paral·leles que autogestionin sobre els nous valors cada cop més àmbits de la pròpia vida, i la cama reivindicativa, és a dir, la lluita, mitjançant l’acció directa no violenta, per aconseguir que els governs facin les reformes estructurals necessàries que ens acostin a la nova societat”, han afirmat els participants.

Pel que fa a les finances ètiques ha declarat que “la crisi econòmica actual no hauria estat possible sense la participació de la majoria d’entitats financeres, que lluny d’advertir-nos dels risc assumit ens han animat a jugar-hi. Necessitem entitats financeres diferents per crear una economia diferent“.

“Les finances ètiques”, diuen, “tornen a donar sentit a la intermediació financera dirigint els nostres estalvis cap al finançament de les necessitats més properes com són la cooperativa de productes d’agricultura ecològica de la nostra contrada, l’empresa d’inserció sociolaboral que dóna una sortida de feina al nostre veïnat, o l’associació cultural del barri que ens ajuda a pensar de manera diversa amb les seves propostes”.

Transparència, gestió democràtica i participativa, propietat col·lectiva, concepció diversa de l’ànim de lucre i orientació del finançament segons una política ètica, són les principals característiques d’una proposta necessària per a la transformació de la nostra societat”.

Pel que fa al consum han defensat la pràctica d’un consum crític i responsable: “la societat de consum en que vivim es basa en la producció en massa. I produir en massa és més rendible que fer-ho de forma artesanal, però”, advertiteixen, “necessita, per una banda, de grans quantitats de recursos naturals i matèries primes molt per sobre de les possibilitats del planeta, i d’altra banda, garantir el consum de massa mitjançant el marquèting, la publicitat i les estratègies de comercialització, que són peces clau de la societat de consum. Sabem que les conseqüències són fatals pel planeta i les generacions futures, i que provoca grans desigualtats socials, però el sistema té molta cura d’ocultar i tergiversar aquests efectes perversos. Amb petits canvis en els nostres hàbits de consum, aplicant l’esperit crític, la responsabilitat  social i la consciència ecològica, podem aconseguir grans canvis”.

Per altra banda també han parlat de desenvolupament territorial:  “l’Economia Solidària és cada vegada més conscient que una part fonamental de la seva força es troba: en les seves arrels territorials; en la crítica als models tradicionals de creixement econòmic malgastadors i depredadors; en la creació de xarxes horitzontals; i en els valors de la reciprocitat, la solidaritat i l’intercanvi igualitari”.

I de mercat social que suposa crear circuits alternatius al comerç convencional des de la perspectiva del consum responsable. “El mercat social”, han dit aquests dies,  “afavoreix l’aparició i integració de noves iniciatives de comerç just, finances ètiques, serveis de proximitat, consum responsable, empreses socials, així com iniciatives de solidaritat nord-sud i de conservació del medi ambient”.

En aquest moment en que els mercats financers tenen captius als governs i la única sortida que es planteja són retallades socials, el mercat social és la solució que impulsa la democràcia econòmica, l’equilibri ecològic i la implicació de la societat en el desenvolupament d’un món més just, social i solidari“.

Les ponents del Congrés han coincidit en afirmar que “estem davant d’una crisi sistèmica, d’una crisi de civilització que solament es començarà a resoldre quan s’avanci simultàniament en les noves formes d’entendre l’empresa i l’economia, però també la política i la cultura. En definitiva una profunda transformació social que ens porti cap una democràcia participativa”.

Les representants europees reunides a Barcelona per fundar la Xarxa de Promoció de l’Economia Social i Solidària: RIPESS a Europa són conscients que aquest és el moment de canviar la manera d’entendre l’economia a nivell mundial. “Una economia que tingui en comte el benefici de la societat en general i no el d’uns quants en detriment de la majoria”.

https://noumodeleconomic.wordpress.com i www.ripesseu.net

Roda de Premsa dijous 8 de setembre de 2011

7 set.

ES FUNDA A BARCELONA LA XARXA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, RIPESS, A NIVELL EUROPEU.

LES PONENTS DEFENSEN UN NOU MODEL ECONÒMIC EN FRONT AL SISTEMA ECONÒMIC CADUC ACTUAL.

UNA ALTRA FORMA DE FER ECONOMIA EMERGEIX AMB FORÇA PER DONAR SOLUCIÓ ALS PROBLEMES ACTUALS.

Dia:  dijous, 08 de setembre de 2011
Hora:  11 hores
Lloc: Casa del Mar, c/Albareda, 1, Barcelona

Els propers dies 8, 9 i 10 de setembre de 2011, se celebrarà a Barcelona el Congrés Fundacional de la Xarxa de Promoció de l’Economia Social i Solidària: RIPESS Europa.

Aquesta és la culminació, a nivell europeu, d’un procés que va començar a Lima l’any 1997, i va continuar a Québec, el 2001, Dakar el 2005 i Luxemburg el 2009.

El Congrés,  que ha estat organitzat per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), aplegarà a la ciutat de Barcelona a 150 representants de l’Economia Social i Solidària, procedents d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Catalunya i Espanya, Flandes, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Portugal i Suïssa. També hi seran presents representants de xarxes europees del desenvolupament local, la integració social, el consum responsable, el desenvolupament rural, el comerç just, la recerca en l’economia social i solidària, el finançament ètic, etc.

“Barcelona 2011”, diuen les organitzadores, “és una ocasió per recordar que tenim ja un llarg camí de lluites i experiències que han marcat la història social i política europea. Durant aquest dies demostrarem que hi ha una altra forma de fer economia i reivindicarem aquest altre model econòmic enfront el model actual caduc.

Un model caduc caracteritzat per la cobdícia, la competència i l’individualisme, que ens ha portat a la crisis actual. En front d’aquesta forma d’entendre l’economia,  arreu del món s’aixequen els valors de la reciprocitat, la solidaritat i l’intercanvi igualitari. El Congrés Fundacional de RIPESS Europa n’és una bona prova”.

Qualsevol dubte, proposta o voluntat de participar-hi activament es pot canalitzar a través del correu del Congrés: info@ripesseu.net o comunicaciocongres@xes.cat

COMUNICACIÓ

Congrés Fundacional RIPESS Europa

RIPESS – Xarxa intercontinental de promoció de l’Economia Social i Solidària

Web: http://www.ripesseu.net

Twitter: @lanovaeconomia


Bloc: https://noumodeleconomic.wordpress.com

Demostrant que hi ha una altra forma de fer economia

21 jul.

Els propers dies 8, 9 i 10 de setembre de 2011, se celebrarà a Barcelona el Congrés Fundacional de la Xarxa Intercontinental de Promoció de l’Economia Social i Solidària: RIPESS Europa, una celebració que organitza i acull la XES, Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya a través de la implicació voluntària de persones vinculades a la XES.

Aquest esdeveniment aplegarà a la ciutat de Barcelona 150 representants de l’Economia Social i Solidària, procedents d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Catalunya i Espanya, Flandes, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Portugal i Suïssa, així com representants de xarxes europees del desenvolupament local, la integració social, el consum responsable, el desenvolupament rural, el comerç just, la recerca en l’economia social i solidària, el finançament ètic, etc.

Lima 1997, Québec 2001, Dakar 2005 i Luxemburg 2009, constitueixen les fites del procés constituent de RIPESS Intercontinental. Barcelona 2011 serà una ocasió per recordar que tenim ja un llarg camí de lluites i experiències que han marcat la història social i política europea.

El Congrés Fundacional de RIPESS Europa és també una ocasió per posar de relleu que davant la crisi actual, caracteritzada per la cobdícia, la competència i l’individualisme, s’aixequen els valors de la reciprocitat, la solidaritat i l’intercanvi igualitari.

Cada dia constatem com neixen i creixen, a Europa i arreu del món, milers d’experiències d’economia solidària: cooperatives productives autogestionàries, mercats solidaris, iniciatives de consum responsable i sobirania alimentaria, formes alternatives de finançament, bancs del temps, serveis de proximitat, iniciatives mediambientals i ecològiques, iniciatives de gènere i pedagògiques, canals de comerç just, associacions de desenvolupament local, empreses socials sostenibles, etc.

En totes les esferes de la vida econòmica, de la producció, de la comercialització, del consum i de les finances, apareixen noves organitzacions que s’obren camí i volen superar la lògica del benefici individual i del capital de l’economia mercantil i la burocratització i jerarquització del sector públic. És sobre aquests valors i experiències que podem i volem construir una economia i una societat mes justes i menys depredadores i excloents.

També creixen la voluntat i les pràctiques d’articulació i coordinació del conjunt d’aquestes iniciatives i de les plataformes, consorcis, federacions i xarxes que les representen. La creació actual de RIPESS Europa s’inscriu en aquesta perspectiva, i és una ocasió per afirmar que un altre model econòmic no només és possible sinó que, sobretot, és necessari.

Tota la informació del Congrés la trobareu en aquest blog i també a la web www.ripesseu.net.

Qualsevol dubte, proposta o voluntat de participar-hi activament es pot canalitzar a través dels correus del Congrés: info@ripesseu.net o bé comunicaciocongres@xes.cat